Import z API do WP MAPS PRO

Zadanie polegało na integracji rozszerzenia WP Maps PRO z zewnętrznym serwerem dostarczającym dane.

Wytworzona została wtyczka WordPress, która w określonym interwale czasowym – bazującym na zadaniach CRON – odpytuje zewnętrzny serwer o bieżącą listę lokalizacji. Następnie lista ta jest przetwarzana i aktualizowana zgodnie ze strutkurą danych WP Maps PRO. Dzięki temu mapa lokalizacji aktualizuje się automatycznie i nie ma konieczności ręcznej edycji poszczególnych wpisów.

Wykorzystane technologie i narzędzia:

  • WordPress
  • WP Maps PRO
  • PHP
  • cURL
  • CRON
  • REST API
CRONImportIntegracja APIMapaWordpressWtyczka