Kalkulator zysków z instalacji fotowoltaicznej

Zadanie polegało na stworzeniu kalkulatora liczącego koszty oraz zyski płynące z wdrożenia instalacji fotowoltaicznej. Uzupełniając jeden z dwóch parametrów wejściowych – oczekiwanej mocy lub dostępnej powierzchni dachu użytkownik otrzymuje symulację kosztów i zysków na 15 lat. Całość została przygotowana tak, aby możliwe było umieszczenie kalkulatora za pomocą kodu HTML na dowolnej stronie internetowej.

Wykorzystane biblioteki:

  • jQuery
  • jQueryUI
Kalkulator