Konfigurator produktu 3D

Zadanie polegało na stworzeniu narzędzia dla firmy produkującej smycze reklamowe, dzięki któremu możliwe jest tworzenie wizualizacji 3D gotowego produktu. Grafik tworzy PDF z teksturą smyczy dla klienta. Następnie przy pomocy w/w narzędzia wybiera on określony model i akcesoria oraz wgrywa przygotowane obrazy na serwer. W efekcie przygotowana tekstura zostaje nałożona na model 3D, którym można dowolnie manipulować w przestrzeni, aby zweryfikować poprawność.

Konfiguracja taka tworzy w systemie zamówienie z unikalnym linkiem. Po wysłaniu go do klienta końcowego ma on możliwość akceptacji lub odrzucenia produktu. System umożliwia również wygenerowanie ofertowego pliku PDF zawierającego pełną specyfikację produktu.

Narzędzie zostało stworzone od podstaw na frameworku Yii2 w architekturze Model View Controller i składa się z dwóch aplikacji webowych. Administracyjnej – do zarządzania dostępnymi akcesoriami oraz Publicznej – do generowania podglądu przez grafika i jego akceptacji przez klienta końcowego. Akceptacja lub odrzucenie projektu opiera się na komunikacji z zewnętrznym API klienta.

Początkowo projekt polegał na przygotowaniu MVP opartego o Bootstrap 5, jednak w późniejszej fazie został wdrożony dedykowany layout dostarczony w Adobe XD. Modele 3D zostały wykonane przez zewnętrznego grafika.

Niedawno została zaimplementowana integracja z AdobeIO API –  system generuje teksturę smyczy na podstawie parametrów podanych przez klienta, po czym za pomocą AdobeIO API podstawia ją w warstwie SmartObject pliku PSD. Po wykonaniu pracy plik taki przesyłany jest na konto Dropbox (Temporary Upload Link), a stamtąd pobierany automatycznie w formie PNG do systemu.

Wykorzystane technologie:

  • Yii2
  • PHP
  • jQuery
  • Babylon.js (modele 3D)
  • Canvas
  • Adobe IO API
  • Dropbox API
3DGenerowanie PDFIntegracja APIYii2