Wtyczka do wydawania kodów Woocommerce

Ideą wtyczki jest wydawanie cyfrowych kodów do opłaconych zamówień Woocommerce. Mogą być to dowolne ciągi znaków takie jak kupony do aplikacji mobilnych, klucze do gier, kody rabatowe itp.

Administrator sklepu przygotowuje plik CSV z listą dostępnych kodów, które importuje do systemu, po czym definiuje warunki przydzielania. W efekcie, kiedy zamówienie przejdzie w status realizacji, system przydziela odpowiednią ilość kluczy z bazy danych, a klient otrzymuje wiadomość email z listą swoich kodów do wykorzystania.

Funkcjonalności wtyczki:

 • Definiowanie różnych kategorii kodów
 • Import kodów do określonej kategorii z pliku CSV
 • Przydzielanie X kodów za całe zamówienie
 • Przydzielanie X kodów za każdą sztukę określonego produktu w zamówieniu
 • Rozsyłanie maili z kodami (każdy typ kodu umożliwia skonfigurowanie oddzielnej wiadomości email)
 • Wiadomości email wykorzystujące szablon Woocommerce
 • Ekran statystyk / zużycia kodów
 • Dodawanie notatki do zamówienia o wydaniu kodów
 • Wiadomości email do administratora w przypadku niewystarczającej ilości kodów do przypisania

Wykorzystane technologie:

 • WordPress
 • Woocommerce
 • PHP
 • MySQL
ImportWoocommerceWordpressWtyczka